پرؤگراميَكی خيَرخوازيە هەموو هەفتەيەك سەردانی مالَيَكي كەم دەرامەت ياخود خاوەن پيَداويستي تايبەت دەكات و باس لە نەهامەتی و كيَشەكاني ئەو مالَە دەكات و لەكؤتايی پرؤگراميش چةندەها ئاميَری ناومالَ و هەروەها خؤراكي رؤژانەيان پيَ دەبەخشيَردريَت