بەرنامەکە باس لەشوێنە جیاجیاکانی کوردستان دەکات و گرنگی بەبەرهەمی ناوخۆیی و چۆنیەتی بەرهەمهێنانیان به گشتی به رنامه که له گه ڵ به رهه مه وه رزه کانی وه رزی ناوخۆ که له هاوین و زستاندا به رهه م ده ههرێت
  • پێشکەشکارسەمیرە خالید