دوو مێردی گەنج کە خەون بە هاوسەرگیرییەوە ئەبینین ناسنامەی خۆیان دەشارنەوە بۆ ئەوەی لە دەست داووکەندەکان هەڵبێ خۆیان بە خوشک و برا دەناسن
  • بەرهەمهێنەرداواکاری گشتی تیمس & تەیمور، بولاک سەغێشار، توران بەیات
  • نوسینیڵدز تونچ ، ئاتیلا تایبەت ، ترێی ئایچە ، سێلێنا چەغڵیان
  • دەرهێنەرمورات ساراکۆغلۆ
  • بەرهەمهێنانتایمس & بی