سە میرە خالید ()

سە میرە خالید لە دایک بوی ٩-١٢-١٩٩٢ لە ڕۆژ هەڵات شاری بانە ٣ منداڵین خۆم منداڵی گە وە م دو برام هە یە باوکم بە ڕەحمەتی خوا چوە ئە و کات تە مە نم ١٥ ساڵ بو خوێندکاری بە شی وێنە کێشان بوم لە تە مە نی ١٨ ساڵیە وە دە ستم کرد بە کی شانۆ لە تە مە نی ١٩ ساڵی هاوسە ر گیریم کرد ٨ ساڵ مێکاپ آرتیست بوم ئێستا ماوە ێ 2ساڵە هاتومە تە دنیای میدیا و ڕاگە یاندن لە کە ناڵی نت تی ڤی و سوپە ر تی ڤی ئە زمونی ئیش کرددنم بوە هە ر لە یە کە بە رنامە وە من بە نامە ی ڕاستە و خۆم پێش کە ش کرد ئێستاش لە کوردماکسی جوان و سە رکە وتوم
بەرنامەکە باس لەشوێنە جیاجیاکانی کوردستان دەکات و گرنگی بەبەرهەمی ناوخۆیی و چۆنیەتی بەرهەمهێنانیان به گشتی به رنامه که له گه ڵ به رهه مه وه رزه کانی وه رزی ناوخۆ که له هاوین و زستاندا به رهه م ده ههرێت
  • پێشکەشکارسەمیرە خالید